Analytics & Conversie optimalisatie

Ons werk stopt niet na oplevering. Development is immers een continu proces. Continu zoeken naar verbetering van het bestaande. Met geavanceerde data-oplossingen, A/B-testen en maatwerk CRO-trajecten realiseren we die optimalisatieslagen. Voor een optimaal platform. 

Dataverzameling

Knopen doorhakken gaat het beste op basis van keiharde data. Daarom brengen we in de eerste stap van een CRO-traject altijd alle beschikbare informatie in kaart. Want met de juiste dataverzameling kunnen we gemakkelijk inzichtelijke rapportages maken. En daar hebben jullie echt wat aan.

Data-analyse

Hoe bewegen gebruikers over een platform? En welke optimalisatieslagen zijn er te maken om die gebruikers sneller te laten converteren? Dat inzicht halen we uit data-analyse. Met verschillende data-modellen krijgen we knelpunten inzichtelijk die we oplossen om de gebruikerstevredenheid en conversie te verhogen. Middels geavanceerde dashboards kunnen we laten zien wat de status van een platform is, en welke resultaten er uit onze upgrades en veranderingen zijn gekomen.

UX-trajecten

Met de inzichten uit de analyse gaan onze UX-designers aan de slag. Ze beginnen bijvoorbeeld met een gebruikerstest om meer kwalitatieve data te ondervangen of om mogelijke veranderingen te testen. Veranderingen worden pas doorgevoerd na een uitvoerige analyse met onder andere A/B-tests.

A/B-testen

Onze verbetersuggesties testen we met A/B-tests. Hiermee krijgen we direct inzichtelijk of wijzigingen ook echt de gewenste resultaten opleveren. Of jullie je nu richten op gebruiksvriendelijkheid, conversieratio of welk target dan ook, met A/B testen garanderen we verbeteringen ten gunste van jullie doelstellingen.

Continue verbetering

Conversie-optimalisatie stopt nooit. Telkens nadat een verbetering van jullie applicatie gevonden, getest en opgeleverd is, begint het proces weer opnieuw. Op die manier kunnen we jullie product continu analyseren en verbeteren. Zo blijft het altijd toekomstbestendig.